O Fertility Vision

Fertility Vision je mezinárodní kongres asistované reprodukce a genetiky, který

měl historicky svůj první ročník 3. - 4. 5. 2019 v Hradci Králové a byl

věnován průkopníkovi v oboru asistované reprodukce – profesorovi Ladislavu

Pilkovi.

Proslavil se tím, že v roce 1982 umožnil v Brně se svým týmem narození prvního

dítěte ze zkumavky v tehdejším Československu.

Fertility Vision 2019